Automatyczny

W pełni automatyczny
Piraya Automatic optymalnie czyści obszar dna basenu. Samodzielnie odkurza płaskie powierzchnie bez konieczności monitorowania jego pracy. W razie potrzeby umożliwia ręczne sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota.

Zobacz animację - wybierz swój typ basenu
Piraya Automatic tak samo doskonale radzi sobie z czyszczeniem basenów prostokątnych jak basenów o niestandardowym kształcie. Poniższa animacja przedstawia Piraya podczas pracy na różnych typach basenów.

Czas pracy
Wyczyszczenie basenu o rozmiarach 25x12 metrów trwa około 45 minut. Na wyczyszczenie większego basenu o wymiarach 50x25 metrów Piraya potrzebuje około 3 godzin.